Regulamin konkursu Kto Jest Z Nami?

REGULAMIN KONKURSU

KTO JEST Z NAMI?

 §POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą KTO JEST Z NAMI?

 

 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest MAGAZYN FORM MARLENA STAKUN, ul. Żeglarska 4/U4, 11-500 Giżycko.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez facebook, inc.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/magazynform/  oraz na naszym profilu na Instagramie https://www.instagram.com/magazynform.pl/

 §WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSKIE

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników organizatora
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) Posiadanie zweryfikowanego, autentycznego konta w serwisie Instagram lub Facebook

b) Wykonanie zadania konkursowego jakim jest wybór jednego dowolnego zdjęcia z naszego profilu w serwisie instagram lub facebook, następnie oznaczenie nas na nim i udostępnienie go na swoim story lub profilu wyżej wymienionych serwisów społecznościowych. Ostatnim krokiem by wypłenić zadanie jest odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na stronie facebook lub instagram na pytanie ”KTO JEST Z NAMI?”

 1. Konkurs trwa od 28.08.2018 roku do 04.09.2018. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 05.09.2018
 1. Oranizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, przeglądarek, interfejsów oraz platformy facebook i instagram, jak również za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony facebooka.

 

 §NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

a)1x dywan STICHING 160x230CM od, Madam Stoltz

b)2x kod rabotowy ze zniżką 15%

c)1x kod rabatowy ze zniżką 30%

2. Nagrody są przyznawane poprzez ocenę kreatywności oraz zaangażowanie uczestników w wykonane zadanie. Oceny dokonuje zespół sklepu MAGAZYN FORM.

3.Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówke ani nagrodę innego rodzaju.

4.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagram lub Facebooka.

6.W celu odbioru nagrody Zwycięzca w ciągu 7 dni powinien od wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej niezbędne dane do wysyłki nagrody takie jak adres bądź adres mailowy w przypadku wygrania kodów rabatowych i  telefon odbiorcy nagrody. W przypadku nie dotrzymania terminu 7dni  nagroda nie zostanie wysłana.

7. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską w przypadku Nagrody -Dywanu dostarczoną w obrębie granic Polski do 30 dni od daty przesłania danych adresowych, lub mailowo na adres mailowy wskazany w wiadomości zwrotnej.

8. Udzielony rabat ważny jest do 31.10.2018 i możliwy jest do wykorzystania jednokrotnie przez Zwycięzcę i obejmuje on wszytskie produkty dostępne w sklepie www.magazynform.pl

9. Organizator konkursu ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu na Instagramie oraz funpage na Facebooku.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnyh danych, zmiany danych, o których nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

b) za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmiane danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11.W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem bądź próby wpłynięcia na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§4REKLAMACJE

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać mailowo na adres info@magazynform.pl w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14dni od wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie 14 dni nie wywołuje skutków prawnych
 3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko oraz dokładny adres e-mail uczestnika oraz opis reklamacji i jej uzasadnienie.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane mailowo w terminie 30 dni.

 §DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i wysyłki nagród.

 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie jego trwania, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie .Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszy regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
p://') + 'app2.salesmanago.pl/static/sm.js
Sklep internetowy Shoper.pl